Organik Tarım, toprağın verimliliğini sağlayan, böceklerin ürünlere zarar vermesini önleyen, insan sağlığına faydalı ve çevreye dost olan bir üretim şeklidir. Bu üretim şeklinde üretimden tüketime kadar olan her şey kontrol altındadır. Yani yapılan işlemlerin hepsi kontrol altında olup elde edilen ürünler sertifika ile de belgelenir. Bu belgenin adı da Organik Ürün Belgesi olarak bilinmektedir. Bizler de Kromozom Organik olarak bozulan doğa dengesini yeniden kazanma, tüketiciye en doğal ürünleri sunma yolunda tüm çalışmalarımızı güvenle sürdürüyoruz.

Organik tarımın diğer faydalarından biri de gelecek nesillere bozulmamış bir doğayı teslim etmektir. Bu anlamda biyolojik çeşitliliğin de devamını sağlar. 

Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Bu sistemde her tülü kimyasal ilaç kullanımı yasaktır ve organik gübreleme kullanılır. Çünkü bu sistemde, ürünün miktar artışı yerine kalitesinde artış hedeflenmektedir.  Organik tarımla toprak, hava, su kirlenmez ve insan sağlığı da korunur.

Tarım yapanların çoğu kontrolsüz ve aşırı kimyasal ilaç kullanmakta ve oluşan kirlilik doğanın tüm dengesini bozmaktadır. Bu aşırı kimyasal ilaçlar toprağın erozyona uğrayıp yok olmasına sebep olur. Toprağın A,B,C,D olarak isimlendiren horizonları vardır ve A horizonu humus bakımından zengin olan en üst horizondur. Erozyonla toprağın üstünde bulunan A horizonu yok olur ve toprak işlenemez bir hale gelir. Çoğunlukla Entansif yani Modern tarım yönteminde ürün miktarını arttırmak için bu şekilde uygunsuz tarım metodları uygulanmaktadır. Entansif tarım yönteminde uygulanan bazı yöntemler şöyledir:

  • Sürekli tek bir ürün ekilmesi ( Bu toprağın gerekli besinleri kaybetmesine, bazı hastalıkların üremesine sebep olur. Bu yüzden nöbetleşe ekim denilen değişmeli tarım ürünleri ekilmelidir.)
  • Kimyasal ilaçlarla böceklerin yok edilmesi (Böceklerin yok edilmesi sırasında bazı yararlı böcek türleri de yok olur ve doğa dengesi bozularak, gerekli minerallerin akışı engellenir.)
  • Aşırı gübreleme yapılması ( Azotlu gübreler çabuk yıkanarak yer altı sularına karışır ve bu da canlıların nitrat zehirlenmesi denen zehirlenmeyi yaşamalarına sebep olur.)

Görüldüğü üzere Entansif tarım yönteminin birçok sakıncaları olmaktadır. İnsanlarda zehirli etki yapmayan tarımsal ürünler üretilmeli ve insanların bu ürünleri tüketmesi sağlanmalıdır. Tüm bunlar yerine Kromozom Organik olarak en doğal yöntemlerle sizlerin sağlığını koruyoruz. Organik tarım günümüzde her geçen gün yaygınlaşmakta ve en gelişmiş ülkeler bu tarım sisteminin başını çekmektedir.

Organik Tarım Başvuru

  • Öncelikle hangi tür organik üretim yapılacağı belirlenir ve ne kadar alanda bu tarımın gerçekleştirileceği planlanır. Bu plan yapıldıktan sonra Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu (ORSER)’na başvuruda bulunulur. 
  • Organik tarım faaliyeti bireysel olabildiği gibi kurumsal olarak veya kooperatif olarak da yapılabilir.
  • Başvuru yapan kişi veya grupların üreticilerle sözleşme yapması gerekir ve bu sözleşmelerin bir nüshasını sözleşme imzalanmadan önce ORSER’e göndermelidir.
  • İncelemeler yapıldıktan sonra hazırlanan sözleşme imzalanır ve ardından ürün cinsi ve yetiştirme koşullarına göre ORSER tarafından organik tarıma geçiş dönemi başlar.
  • Bu geçiş döneminin uzunluğu, ürünün cinsine, arazinin konumuna, ürünün tek yıllık olup olmadığına, önceden kullanılmış zirai ilaçların durumuna ve gübre kullanımına göre dikkatli bir şekilde belirlenir.

Organik Ürün Belgesi 

Ülkemizde organik tarım yapıyorsanız kontrollü bir üretim yapılması için elde edilen ürünlerin mutlaka sertifikalandırılması gerekmektedir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra sertifika işlemleriyle ilgili periyod ve organik tarıma geçiş süresi tamamlanmış olur. Bu sayede aldığınız Organik Ürün Belgesi ile elde edilen ürünler “organik ürün” adıyla pazarlanabilmektedir.